Ders İçerikleri

 

 

DERS İÇERİKLERİ 

BESÖ 102 Basketbol II (1-2) 2 Bireysel ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri, öğretim yöntemleri ve hakemlik bilgileri.

BESÖ 103 Hentbol I (1-2) 2 Tanım, tarihçe, temel duruş, top sürme, pas çeşitleri, kale atışları, tip yapma, aldatmalar, savunma ve kurallar.
BESÖ 104 Hentbol II (1-2) 2 Hentbol de oyuncuların mevkileri, bireysel savunma takım savunması ve hücum sistemlerinin gösterilmesi. Oyun sistemleri, öğretim yöntemleri ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 105 Futbol I (1-2) 2 Tanım, tarihçe, temel duruş, pas çeşitleri, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, savunma şut çalışması, kaleci çalışması ve kurallar.
BESÖ 106 Futbol II (1-2) 2 Teknik, taktik, bireysel savunma, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri, öğretim yöntemleri ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 108 Artistik Cimnastik I (1-2) 2 Özel ısınma teknikleri, aletlerin tanıtımı ve kullanımı, aletlere göre hareketlerin öğretimi. Atlama beygiri, koşu ve sıçrama çalışmaları, dayanma çalışmaları, açık geçiş, kapalı geçiş, kız paraleli, denge, yer çalışmaları, taklalar, çember, kartvil, überschlagen.
BESÖ 109 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş (2-0) 2 Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
BESÖ 111 Genel Cimnastik (1-4) 3 Tanım, tarihçe, duruşlar, tören yürüyüşleri, düzen alıştırmaları, ritim, atlama ipi, minder hareketleri, cimnastik sopası, lobut alıştırmaları ve kurallar.
BESÖ 113 İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi (3-2) 4 İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin yapıları. Düzlemler, eksenler, kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.
BESÖ 114 Fizyoloji (2-0) 2 Tanım ve terimler. İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sinir ve dolaşım sistemleri, fonksiyonları.
BESÖ 115 Atletizm I (1-4) 3 Tanım, tarihçe, branşların sınıflandırılması, engelli ve engelsiz sprint koşuları, gülle atma, cirit atma, uzun atlama, üç adım atlama ve kurallar.
BESÖ 116 Atletizm II (1-4) 3 Engelli ve engelsiz orta ve uzun mesafe koşuları, disk atma, çekiç atma, yüksek atlama ve sırıkla yüksek atlama. Yürüyüş, bayrak yarışmaları, çoklu yarışlar, öğretim yöntemleri ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 118 Ritim Eğitimi ve Dans (2-2) 3 Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar. Duruş çalışmaları, temel adımlar. Hareket ritmi, tartım çalışmaları. Müzik, hareket seçimi, kompozisyon hazırlama ve sunumu. Geleneksel ve değişik ulusların danslarına ilişkin temel adımlar.
BESÖ 120 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk (2-0) 2 Spor faaliyetlerinde reklam, tanıtım, sponsorluk, kurallarının kullanılarak spora, sporculara ve spor elemanlarına tanıtılması.
BESÖ 121 Spor ve Çevre (2-0) 2 Temel ekolojik kavram ve ilkeleri, çevre kirlenmesi, spor ve çevre ilişkisi ile spor alanlarının çevre faktörü göz önüne alınarak kullanımı.
BESÖ 122 Grup Dinamiği ve Liderlik (2-0) 2 Grup kavramı, grubun insan yaşamı içindeki rol ve önemi ile grupların özellikleri ve oluşumu, grup içi ve gruplar arası etkileşim, grup davranışı, liderlik kavramı, lider-grup ilişkisi.
BESÖ 123 Serbest Zaman Etkinlikleri (2-0) 2 Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki serbest zaman etkinliklerinin değerlendirilmesi, felsefesi ve sosyal boyutları.
BESÖ 124 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi ve Eğitimi (2-0) 2 Türkiye ve dünyada genel olarak beden eğitimi ve sporla ilgili temel kurum ve kuruluşların yapısı ve birbirleriyle mukayesesi, Türkiye'deki beden eğitimi ve spor yönetiminde esas olan faktörlerin ele alınıp incelenmesi ülkemizde ve diğer ülkelerde sporcu, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmesi konularını kapsar.
BESÖ 201 Güreş (E)-Ritmik Cimnastik (K) I (1-2) 2 Güreş I (E) : Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar. Ritmik Cimnastik I (K) : Tanım, tarihçe, serbest ve aletli (ip, çember, top, lobut, kordela v.b.) hareketler ve yarışma kuralları.
BESÖ 202 Güreş (E)-Ritmik Cimnastik (K) II (1-2) 2 Güreş II (E) : Güreş uygulama metotlarının öğretilmesi, hakemlik, antrenörlük uygulamalarının öğretilmesi, güreşte ilkyardım ve sakatlanmalardan korunma ve öğretim yöntemleri. Ritmik Cimnastik II (K) : Ritmik Cimnastik uygulama metotlarının öğretilmesi, hakemlik, antrenörlük uygulamalarının öğretilmesi, ritmik cimnastikte ilkyardım ve sakatlanmalardan korunma ve öğretim yöntemleri.
BESÖ 203 Voleybol I (1-2) 2 Tanımı, tarihçe, temel duruşlar, pas çeşitleri, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri ve özel öğretim yöntemleri. BESÖ 204 Voleybol II (1-2) 2 Teknik, taktik, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri, öğretim yöntemleri ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 207 Artistik Cimnastik II (1-2) 2 Tanım, tarihçe, özel ısınma teknikleri, yer aletleri bilgileri ve trambolin, paralel, barfiks, halka ve kulplu beygir aletlerinin tanıtımı ile basit çıkışlar, inişler ve özel öğretim metotları.
BESÖ 209 Halkoyunları I (1-2) 2 Temel adım formları, hareketlerin motif, figür ve bölüm olarak incelenmesi, yöre oyunlarının çalışılması. Müzikteki motif, cümle ve periyotların hareketlerle bağlanması.
BESÖ 210 Halkoyunları II (1-2) 2 Yöre oyunlarının çalışılması, oyun müzikleri ve kostümlerinin incelenmesi. Sahne bilgisi, düzenleme, oyunları sahne düzeni içerisinde sunma ve öğretim yöntemleri.
BESÖ 211 Yüzme (1-2) 2 Tanımı, tarihçe, temel hazırlık çalışmaları, (su üstünde kalabilme, nefes alma, ayak vuruşu, kol çekişi, makas hareketi v.b.) serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek yüzme, atlayışlar ve kurallar.
BESÖ 213 Sağlık Bilgisi (3-0) 3 Sağlık bilgisi tanımı, amacı, sağlık ile ilgili gelişmeler, vücudun çeşitli organlarının bakımı, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, genel sağlık ve hijyen kural bilgileri.
BESÖ 214 Spor Psikolojisi (2-0) 2 Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve liderlik.
BESÖ 215 Sporcu Beslenmesi (2-0) 2 Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü.
BESÖ 216 Bilgisayar (1-2) 2 Temel klavye becerileri; kelime işlem (word Processig), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla alışma; ilköğretim eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (sofware) gözden geçirilmesi, sınıfta bilgisayarla çalışma.
BESÖ 218 Cankurtarma, İlkyardım ve Rehabilitasyon (2-2) 3 Tehlikeli ve salgın hastalıklar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal ve teknolojik olaylar ve tabi afetler ve yangınlarda ilkyardım, can kurtarma bilgileri ve teknikleri. Ayrıca sporda sakatlanmaları hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama teknikleri, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık, çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilkyardım bilgileri.
BESÖ 220 Genel Antrenman Bilgisi (3-0)3 Antrenman kavramı ve genel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerinin geliştirilmesi.
BESÖ 221 Spor Felsefesi ve Olimpizm (2-0) 2 Felsefe ve Spor kavramları, felsefenin doğuşu, gelişimi ve çağdaş felsefe akımlarının sporla ilişkileri, sporda performansın felsefi açıdan incelenmesi, sporda estetik, etik, hareket ve oyun felsefesi, olimpizm ve Pierre de Coubertin, modern olimpiyat oyunları.
BESÖ 222 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletilmesi (2-0) 2 Beden eğitimi ve spor tesislerinin tanımı, temel kavramları, tasarımı ile ilgili koordinasyonunun sağlanması, verimli ve etkin kullanımı, işletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin temel bilgiler.
BESÖ 223 Sporda Ergojenik Yardımlar (2-0) 2 Doping ve doping sınıflamasına girmeyen maddelerin tartışılması, sporda ergojenik yardım yöntemlerinin öğrenilmesi.
BESÖ 224 Spor ve Turizm (2-0) 2 Temel kavramlar, turizme katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, turizmin tercih edilme nedenleri, sporun turizme katkıları, spor turizmi ve animasyon.
BESÖ 225 Sporda Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler (2-0) 2 Bası-yayın ve halkla ilişkiler hakkında genel bilgiler, önemi, hakla ilişkiler iletişim araçlarının yöntemlerin kullanımı ve spor olgusuyla bağlantısı, Türkiye'de spor yayıncılığı, yazarlığı ve medya.
BESÖ 226 Modern Dans (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel bale-dans figürleri, eşli hareketler ve farklı kültürlerin dansları.
BESÖ 227 İzcilik (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, töresi, yöntemi, armaları, örgütlenmesi, ünite oluşumu, eğitim ve öğretim kurumlarındaki izcilik faaliyetleri.
BESÖ 228 Badminton (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 229 Bowling (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 230 Spor Masajı (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, önemi, kullanılan malzemeler, masaj çeşitleri, genel ilkeleri, manipülasyonlar ve uygulamalar.
BESÖ 301 Fiziksel Uygunluk ve Test Yöntemleri (2-2) 3 Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi, ilgili kavramları, geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulanması, somototip belirleme, antropometrik ölçümler ve sporda kullanılan testlerin laboratuar ortamında incelenmesi.
BESÖ 302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0) 2 Bilim araştırma kavramları, amaçları ve özellikleri, başlıca araştırma türleri, yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar, bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri.
BESÖ 303 Türk Spor Tarihi ve Kültürü (2-0) 2 Türk spor tarihinin gelişimi, sporla ilgili kurum, kuruluş, dernek ve kulüplerin tarihi gelişimleri ve işlevleri. Geleneksel ve modern Türk sporlarının gelişimi, spor kültürü ve ilişkisi.
BESÖ 304 Biyomekanik (2-0) 2 Tanımı, hareket bilgisinin kavranılması. Hareket bilgisi ile ilgili fizik kavramlarının ve formüllerinin gösterilmesi. Sportif hareketlerin biyomekanik analizleri.
BESÖ 305 Spor Fizyolojisi (2-2) 3 İnsan organizmasının fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, yüklenme ve dinlenme durumlarında organizmada görülen fizyolojik etkiler. Doping beslenme, yüksek irtifa, farklı ortamlarda performansın ölçülmesi.
BESÖ 314 Rekreasyon (2-0) 2 Tanımı, felsefesi, sosyolojik perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, rekreasyonda okulun rolü, aile ve sanayide rekreasyon, rekreasyonda sınırlılıklar ve alternatif etkinlikler.
BESÖ 316 Temel Eğitimde Beden Eğitimi Öğretimi (2-2) 3 Temel eğitim yaş grubunun ( 6-14 ) özellikleri, beklentileri ve yetenekleri. Temel Beden Eğitimi ve Sportif formlarının yaş grubu özellikleri doğrultusunda uygun öğretim metotları ile öğretilmesi. Beden Eğitimi ve Spor kültürün kazandırılması.
BESÖ 317 Spor Sosyolojisi (2-0) 2 Tanımı, genel kavramları, amacı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, oyun, spor ve kültürler arası ilişki, spora katılımda sosyal çevre, sporun toplumsal işlevleri, sporu teşvik eden sosyal ve ekonomik olaylar, sosyal hareketlilik, amatörlük ve profesyonellik, sanayileşme sürecinde spor ve sosyal problemleri.
BESÖ 319 Eğitsel Oyunlar I (2-2) 3 Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunlar.
BESÖ 320 Eğitsel Oyunlar II (2-2) 3 Motorik özellikler doğrultusunda oyun geliştirme, sportif branşları hazırlayıcı oyunların seçimi, oyun planlaması, oyun öğretimi, oyun yönetimi, oyunların değerlendirilmesi.
BESÖ 321 Psikomotor Gelişim (2-0) 2 Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişimler, psikomotor gelişim dönemleri psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.
BESÖ 324 Aerobik, Step ve Dans (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, kategorileri, temel bale-dans figürleri, eşli hareketler, farklı kültürlerin dansları, fiziksel aktivite ve alıştırmaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması.
BESÖ 326 Dağcılık ve Yöne Bulma Eğitimi (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, amacı, donanımı, gerekli malzeme teçhizatının kullanımı. Arazide malzeme kullanımı, tırmanma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, doğal yaşam, korunma ve sürdürme, etkinlik planlama ve değerlendirme uygulamaları.
BESÖ 328 Paraşüt Sporları (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, yamaçtan, uçaktan atlayış şekilleri, düşüşleri, paraşüt şekilleri, malzeme, teçhizat kullanımı ve kuralları.
BESÖ 330 Su Topu (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, antrenman sistemi, su içi egzersizler, su içi top oyunları, kural bilgisi, temel taktik ve beceriler.
BESÖ 334 Eskrim (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, silah çeşitleri ve kullanımı, antrenman sistemi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 335 Masa Tenisi (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 336 Tenis (Kort) (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 337Artistik Cimnastik (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi,antrenman sistemi, tekli, eşli ve grup gösterileri, temel, teknik, taktik ve beceriler.
BESÖ 338 Halter (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, ağırlık kaldırma sistemleri, temel teknik, koparma, silkme sitilleri ve branşlara özgü ağırlık egzersizleri, hakemlik kuralları.
BESÖ 339 Geleneksel Sporlar (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişlimi, antrenman sistemi,günümüzde devam etmekte olan geleneksel sporlar ve Gaziantep yöresinde yapılan geleneksel sporlar ve ABA Güreşi,özellikleri tarihi,kuralları.
BESÖ 340 Taekwondo (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 341 Boks (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, antrenman sistemi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 342 Kayak (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 343 Su Altı Dalma (Scuba) (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, antrenman sistemi, su içinde uygulamalar, malzeme, teçhizat kullanımı ve kurallar.
BESÖ 344 Kürek / Kano (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, kürek ve kano kategorileri, temel teknik, taktik ve beceriler, antrenman sistemleri, hakemlik kuralları.
BESÖ 346 Okçuluk (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişlimi, tutuş,atış temel teknik ve beceriler, antrenman sistemi ve kurallar.
BESÖ 348 Vücut Geliştirme (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 401 Sporda Beceri Öğrenimi (3-0) 3 Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi.
BESÖ 402 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon (2-0) 2 Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliğiyle ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yöntemi, uluslararası spor, kurum-kuruluşları, Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı işleyişi.
BESÖ 403 Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (2-2) 3 Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları; zihinsel, işitme, görme, ortopedik engellilerde beden eğitimi ve spor öğretimi. Engellilerde sportif eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.
BESÖ 404 Yaşam Boyu Spor (2-2) 3 Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu spor aktivitelerinin tanıtımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.
BESÖ 405 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme (2-0) 2 Beden eğitimi ve sporda kavramlar, ölçüm metotları, ölçmede hata, geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık, motorik özellikler, hareketlilik, beceri, yetenek ölçüm metot ve araçları, bu araçların oluşturulması ve kullanılması, istatistiksel teknikler, sportif performansı belirlemeye yönelik değerlendirme.
BESÖ 407 Beden Eğitimi ve Spor Biliminde Literatür Tarama (2-0) 2 Beden eğitimi ve spor bölümlerinde temel kaynakları taramaya yönelik bilgi aktarımı kullanılması teknikleri, literatür incelemeleri.
BESÖ 409 Atletizm Uzmanlık I (2-2) 3 Atletizm ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit sporcuların seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 410 Atletizm Uzmanlık II (2-2) 3 Atletizm üst düzey eğitim ve öğretim metotları, atletizm antrenman bilgisi, hakemlik, antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 413 Basketbol Uzmanlık I (2-2) 3 Basketbolda oyun kuralları, hareketlerin ve savunmanın teorik ve pratik açıdan ele alınarak öğretilmesi.
BESÖ 414 Basketbol Uzmanlık II (2-2) 3 Basketbolda hücum, hızlı hücum, antrenman özellikleri ve bilgileri ile basketbola dönük özel antrenman bilgisi konularının teorik ve pratik açıdan ele alınarak öğretilmesi.
BESÖ 415 Voleybol Uzmanlık I (2-2) 3 Voleybol ile ilgili temel teknik hareketlerinin üst düzey öğretim metotları, oyun kuralları, servis karşılama dizilişleri, oyun sistemleri, savunma taktikleri, hücum taktikleri, ikili hücum varyasyonları ve pozisyon feykleri.
BESÖ 416 Voleybol Uzmanlık II (2-2) 3 Voleybol antrenman bilgisi, hakemlik, antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi. Sporcu seçimleri, teknik testleri, voleybol sporcusunun psikolojik nitelikleri, voleybolcu sakatlanmaları ve rehabilitasyonu, maç öncesi beslenme.
BESÖ 417 Hentbol Uzmanlık I (2-2) 3 Hentbol oyununun tanımı ve tarihçesi, topsuz teknik, toplu teknik, aldatmalar, bireysel savunma, grup savunması, grup hücumu, kaleci, pozisyonlara dönük çalışmalar, oyun içinde uygulamalar, takım savunması, hücumu hakkında genel bilgiler ve oyun kuralları.
BESÖ 418 Hentbol Uzmanlık II (2-2) 3 Hentbol üst düzey eğitim ve öğretim metotları, savunmada takım taktiği, hücumda takım işbirliği, hızlı hücum, özel durumlarda hücum, hentbol antrenman bilgisi, hakemlik, antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 419 Güreş Uzmanlık I (2-2) 3 Güreş ile ilgili tarihi bilgiler, yerde ve ayakta duruşlar, tuşlar, kurallar, çeşitli öğretim ve uygulama metotları. Temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit güreşçilerin seçiminde çeşitli testlerin uygulanması.
BESÖ 420 Güreş Uzmanlık II (2-2) 3 Güreş üst düzey eğitim ve öğretim metotları, güreş antrenman bilgisi, sporcu psikolojisi, hakemlik, kilo düşebilme, antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 421 Artistik Cimnastik Uzmanlık I (2-2) 3 Artistik Cimnastik ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, tüm cimnastik aletlerindeki temel teknik yapımları, hataları, ön çalışmaları ve yardım şekillerini kapsayan çalışmalar, elit Artistik Cimnastikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 422 Artistik Cimnastik Uzmanlık II (2-2) 3 Artistik Cimnastik üst düzey eğitim ve öğretim metotları, artistik cimnastik antrenman bilgisi, hakemlik, antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi. Artistik Cimnastikte yardım ve emniyet, teknik eğitimde basamakla ve metotların verilmesi.
BESÖ 423 Ritmik Cimnastik Uzmanlık I (2-2) 3 Ritmik Cimnastik ile ilgili üst düzey hareketlerin pekiştirilmesi öğretim metotların kavranması, tüm malzeme ve materyallerin kullanımı, yaş gruplara göre müzik, ritim ve hareketlerin seçimi.
BESÖ 424 Ritmik Cimnastik Uzmanlık II (2-2) 3 Ritmik Cimnastik antrenman bilgisi, hakemlik, antrenörlük ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi. Grup ve ferdi çalışmaların müzik eşliğinde tatbiki.
BESÖ 425 Tenis (Kort) Uzmanlık I (2-2) 3 Tenis ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi. Vuruş parametrelerinin incelenmesi. Tenis sahası tesis ve bakım bilgilerinin verilmesi.
BESÖ 426 Tenis (Kort) Uzmanlık II (2-2) 3 Tenis üst düzey eğitim ve öğretim metotları, tenis antrenman bilgisi, beslenme, sakatlıklar ve önleme yöntemleri ile hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 427 Badminton Uzmanlık I (2-2) 3 Badminton üst düzey öğretim metotları ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 428 Badminton Uzmanlık II (2-2) 3 Badminton antrenör ve antrenman programları antrenman bilgisi, psikolojik eğitimin verilmesi. Okul ve kulüp bazında test ve ölçümler, yeni başlayanlar ve elit sporcuların değerlendirilmesi.
BESÖ 429 Yüzme Uzmanlık I (2-2) 3 Yüzmenin temel teknik öğretimi, uygulamaları teknik eğitimin üst düzeyde uygulanış ilkeleri ve örneklemeleri.
BESÖ 430 Yüzme Uzmanlık II (2-2) 3 Yüzmenin taktik ilkeleri ve üst düzey uygulanış örneklemeleri. Teorik bilgiyi uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar. Yüzmede teknik-taktik ve antrenman anlayışındaki yeni yaklaşımlar.
BESÖ 431 Futbol Uzmanlık I (2-2) 3 Futbolda tanımlar, antrenör biliminde temel bilgiler, futbolda performansı arttırıcı antrenmanlar, gençlerde antrenman, taktik ve taktik seçimi, futbolda sistemler.
BESÖ 432 Futbol Uzmanlık II (2-2) 3 Futbolda markaj, kaleci antrenmanları, antrenörün görevleri, antrenman ve müsabaka gözlemi, sezon öncesi ve müsabaka dönemi antrenmanları, antrenman periyot laması, özel ve resmi müsabakalar, futbolda hakem, antrenör ve sporcu ilişkileri.
BESÖ 433 Halkoyunları Uzmanlık I (2-2) 3 Halkoyunları öğretim yöntemleri ve çeşitleri yöre oyunları uygulaması, uygulamalı oyun ritimleri, alan bilgisi ve yarışma kuralları.
BESÖ 434 Halkoyunları Uzmanlık II (2-2) 3 Halkoyunları üst düzey öğretim yöntemleri, üst düzey yöre oyunları uygulaması, halkoyunları özel antrenman bilgisi, sahne teknikleri bilgisi (ışık-dekor-ses) kostüm bilgisi uygulamalı öğretimi.
BESÖ 435 Spor Masajı ve Rehabilitasyon Uzmanlık I (2-2) 3 Spor Masajı ve Rehabilitasyon temel bilgilerinin verilmesi, Spor Masajı ve Rehabilitasyonun genel bilgileri, ilkeleri ve uygulama alanları çeşitleri.
BESÖ 436 Spor Masajı ve Rehabilitasyon Uzmanlık II (2-2) 3 Spor Masajı ve dinlendirici maniplasyon tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
BESÖ 437 Atletizm Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Atletizm ile ilgili temel teknik bilgilerin verilmesi ve uygulaması ile eğitim ve öğretim metotlarının verilmesi.
BESÖ 438 Atletizm Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Atletizm antrenman bilgisi, antrenörlük uygulamaları ve hakemlik bilgilerinin verilmesi.
BESÖ 439 Basketbol Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Temel basketbol hareketlerinin öğretim metotlarının teorik ve uygulamalı öğretimi.
BESÖ 440 Basketbol Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Temel oyun bilgileri, kuralları taktik bilgilerin ve antrenörlük bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.
BESÖ 445 Voleybol Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Voleybol ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin ve uygulamalarının verilmesi ve oyun kuralları.
BESÖ 446 Voleybol Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Voleybol temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, voleybol antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 447 Hentbol Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Hentbol ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit hentbolcuların seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 448 Hentbol Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Hentbol antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 449 Güreş Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Güreş ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit güreşçilerin seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 450 Güreş Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Güreş temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, güreş antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 451 Judo (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 452 Bisiklet (1-2) 2 Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
BESÖ 455 Artistik Cimnastik Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Artistik Cimnastik ile ilgili temel taktik ve tekniklerin, eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit Artistik Cimnastikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 456 Artistik Cimnastik Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Artistik Cimnastik temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, artistik cimnastik antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 457 Ritmik Cimnastik Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Ritmik Cimnastiğe yönelik kas gruplarının esnekleştirilmesi, hareket kabiliyetlerinin arttırılması. Duruş, sıçrama ve denge çalışmalarının yapılması. Tüm hareket bağlantılarının oluşturulması ve ritmik cimnastik materyallerinin hareketlere adapte edilmesi.
BESÖ 458 Ritmik Cimnastik Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Ritmik Cimnastik temel teknik ve hareketlerin öğretim uygulamaları ve teoriğinin verilmesi. Müzik ve materyallerle koreografi oluşturma. Alan kullanımı çalışmalarının yapılması.
BESÖ 459 Tenis (Kort) Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Tenis ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi.
BESÖ 460 Tenis (Kort) Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Tenis antrenman bilgisi, hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 461 Masa Tenisi Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Masa Tenisi ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit masa tenisçilerin seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 462 Masa Tenisi Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, masa tenisi antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 463 Badminton Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Badminton temel teknik ve taktik eğitimi ve öğretim uygulamalarının teoriğinin verilmesi.
BESÖ 464 Badminton Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Badminton teknik elementleri geliştirici çalışmalar (yeni başlayanlara ve ilerlemiş oyunculara) yeni başlayan oyuncuların secimi, değerlendirilmesi ve hakemlik bilgileri.
BESÖ 465 Yüzme Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Yüzme ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit yüzücülerin seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 466 Yüzme Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Yüzme temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, yüzme antrenman bilgisi, hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 467 Futbol Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Futbol ile ilgili temel taktik ile tekniklerin eğitim ve öğretim uygulamalarının teorilerinin verilmesi, elit futbolcuların seçimi ve değerlendirilmesi.
BESÖ 468 Futbol Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Futbol temel tekniklerin üst düzey eğitim ve öğretim yöntemleri, futbol antrenman bilgisi hakemlik ve antrenörlük bilgilerinin ve antrenörlük uygulamalarının verilmesi.
BESÖ 469 Halkoyunları Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Halkoyunları ile ilgili temel öğretim yöntemleri, yöre oyunları uygulaması, uygulamalı oyun ritimleri, alan bilgisi.
BESÖ 470 Halkoyunları Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Halkoyunları üst düzey öğretim yöntemleri, üst düzey yöre oyunları uygulaması, halkoyunları özel antrenman bilgisi, sahne teknikleri bilgisi, kostüm bilgisi, halkoyunları yarışmalarının kurallarının kural bilgisinin verilmesi.
BESÖ 471 Spor Masajı ve Rehabilitasyon Yardımcı Uzmanlık I (2-2) 3 Spor Masajı ve Rehabilitasyon temel bilgilerinin verilmesi, Spor Masajı ve Rehabilitasyonun genel bilgileri, ilkeleri ve uygulama alanları çeşitleri.
BESÖ 472 Spor Masajı ve Rehabilitasyon Yardımcı Uzmanlık II (2-2) 3 Spor Masajı üst düzey bilgileri, genel ilkeleri ve uygulama alanları çeşitleri. Spor sakatlıklarını tedavi ilkeleri ve rehabilitasyon uygulamaları, türleri, bandajlama teknikleri, tedavi amaçlı uygulamaları.
BESÖ 499 Mezuniyet Çalışması (1-2) 2 Beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile ilgili bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak yapılan çalışma. Bitirme ödevi çalışması.
 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telefon :0338 226 21 11    Belgegeçer : 0338 226 21 19     E-posta : besyo@kmu.edu.tr
Yunus Emre Yerleşkesi/KARAMAN

Sayaç