Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dalımızda yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 
         
STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER
· Öğretim üyesi ve araştırma kalitesini artırmak. Araştırmada uluslararası standartları yakalamak
· Doktora programının açılması
· Yüksek lisans öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve tez konularının orijinal, Türk sporunun sorunlarını çözecek konular olmasına çalışmak,
· Yüksek lisans derslerinin sayısının arttırılması, öğrencilerin bu derslerden ileride yönlenecekleri alanlarla ilgili dersleri seçebilme olanağı bulmalarını sağlamak.
· Akademik programların güçlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi
· Yayın kalite ve sayısını arttırmak (indeksli ve hakemli dergilerde yayın,  kitap ve.
·  ders notları)
Lisansüstü eğitim yapma potansiyeli olan lisans öğrencilerinin belirlenmesi ve programa hazırlanmalarını teşvik etmek
 
Orta Vadeli Hedefler:
· Yapılan çalışmalarla öncelikle KARAMAN olmak üzere Türkiye’de Spor Biliminin gelişmesine ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.
· Ülkemizin ihtiyacı olan Türk sporuna hizmet edecek insanların yetişmesine katkıda bulunmak. Bunun yapılabilmesi için, yüksek lisans ders içeriklerinin zenginleştirilmesi ve yeni programların açılması ve kontenjanının arttırılmasını sağlamak.
Anabilim dalımızla ilgili alanlarda konferans, seminer vb. Bilimsel faaliyetler düzenlemek.
Uzun Vadeli Hedefler:
· Spor Bilimleri Enstitülerinin Kurulması.
Yetiştirdiğimiz ve mezun ettiğimiz Bilim Uzmanı ünvanlı öğrencilerimizin bugün nitelik olarak eleştirilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında istihdam edilmeleri sonucunda daha kaliteli eğitim veren kurumlar haline gelmesine KMÜ BESYO olarak katkıda bulunmak.
GELECEĞE PROJEKSİYON ( HEDEFLER) ve YAPILMASI GEREKENLER
▪ Öğretim Üyesi Sayısının Artırılması ve Doktora programının açılması
▪ Laboratuarlar kurulması (İnsan Performans laboratuarı, Egzersiz Biyokimyası – Kas Fizyolojisi Laboratuarı, Biyomekanik Laboratuarı, Psikomotor Laboratuarı vs.)
▪ Yeni bilgisayar laboratuarı kurmak ve bilgisayarları öğrencilerin hizmetine açmak
▪ Öğrenci Kalitesini Artırmak için Eğitim Programları
▪ Uluslar Arası İlişkiler
Öğrencilerimizin alana ilişkin yeterliliklerini artırmak için ulusal ve uluslar arası düzeyde alanda öne çıkmış kişileri konuk ederek panel ve seminerler düzenlemek.